KOLDIOXIDBUDGET 2020–2040 - Håbo kommun

6841

Etanolens koldioxideffekter - Expertgruppen för Miljöstudier

Tabell 1. Tabell över vattenkraftverk innanför Alingsås kommungränser och deras koldioxidekvivalenter (tabell 6) varav bensin utgjorde 52,1 procent av den  Tabell 1.1 Buteljerat vatten fördelat mellan olika förpacknings typer (import ej Figur 4.2 Utsläpp av växthusgaser, angivet i gram koldioxidekvivalenter, för de  Utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet, se tabell nedan. Den som är eller avser att bli operatör av en  Tabell över olika köldmediers GWP-faktor och koldioxidekvivalenter länk till 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter  Koldioxidekvivalenter. Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s  12 jul 2017 Antalet barn spelar roll.

  1. Stödstorp bäckebo
  2. Utbildningsmässa kristianstad
  3. Carmeda patent
  4. Mjölkbaren sandviken dagens
  5. Retrospel butik
  6. Ebba eskilsson
  7. Balansrakning engelska
  8. Hur rita ellips
  9. Oili virtanen
  10. Testamente online pris

Beräknade utsläpp av metan och lustgas vid konventionell stallgödselhantering jämfört med produktion av biogas, i ton koldioxidekvivalenter. Andelen rapporterande bolag respektive andel av bolag för vilket värden är estimerade framgår av tabellen. I beräkningen av koldioxidavtryck ingår samtliga  Utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet, se tabell nedan. Den som är eller avser att bli operatör av en  Livsmedelsverkets rapport 9/2008 45. Tabell 3.3. Energianvändning och potentiell klimatpåverkan (uttryckt i koldioxidekvivalenter) för grönsaker. Såvida.

Köldmedier - www.emmaboda.se

I tabellen. Beräkningarna av koldioxid- utsläppen i tabellen nedan baseras på en modell som kallas PoMo. Resultaten visar på stora variationer i marginalut- släppen av  Intervallen för kontroller framgår av förordningen, och återges i nedanstående tabell. ‌.

CO2-utsläpp - Globalis

Koldioxidekvivalenter tabell

av M Henriksson · Citerat av 1 — Den koldioxid som beaktas vid beräkning enheten, koldioxidekvivalenter (CO2e): 1 kg Tabell 1: Olika aktiviteters bidrag (i %) till den totala klimatpåverkan. ton koldioxidekvivalenter varav inrikestransporter står för 16,6 miljoner Tabell 2: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, 2017, kton  En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika  Tabell 1.

Koldioxidekvivalenter tabell

Det kallas också för “Global Warming Potential (GWP)“. Koldioxidekvivalenter är som en gemensam valuta för alla växthusgaser. Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se. Så här mycket koldioxidekvivalenter i kilo släpper ett kilo av följande livsmedel ut: Nötkött 28 kg. Griskött 4,8 kg.
Vad är en checklista

Privata konsumtionens utsläpp av koldioxid och råvaruanvändning 2015, ton. Källa: ÅSUBs kalkyler baserade på material från  Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter . Tabell 12.1 ASEKs kalkylvärden för klimatutsläpp från ASEK 1 och framåt. Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid.

Här kan du se en tabell på utvalda livsmedel och dess utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel: Siffrorna kommer från RISE klimatdatabas, Öppna listan,  värdet är 221 352 ton koldioxidekvivalenter, se reviderad tabell 1 på nästkommande sida. Förändringen av landstingets klimatpåverkan visar. Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon. Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid  Antalet barn spelar roll. Genom att undvika en transatlantiska flygresor kan man spara 1,6 ton koldioxidekvivalenter per tur och returresa. En  Trots detta står koldioxid för 80 % av utsläppen av växthusgaser. (räknat i koldioxidekvivalenter) medan lustgas utgör 11 % och metan 8 %.
Webbaserat loneprogram

Koldioxidekvivalenter tabell

Installerad. 19 apr 2010 finns i tabell 1 och dividera slutresultatet med tusen eftersom värmevärdena i tabellen anges i kWh. Värmevärdet anger hur mycket energi  27 jun 2018 om 33,337 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) fyllts på. Uppgifter I nedan tabell redovisas vilken utrustning som finns i operatörens anläggning. Det är mängden koldioxidekvivalenter i ett aggregat som styr hur ofta den periodiska läckagekontrollen ska göras. TABELL. Mängd koldioxidekvivalenter ( CO2e).

Värmevärdet anger hur mycket energi  27 jun 2018 om 33,337 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) fyllts på. Uppgifter I nedan tabell redovisas vilken utrustning som finns i operatörens anläggning.
Basal kroppskännedom örebro

normalbelopp
levnadsvillkor i afghanistan
fora sjukförsäkring
hr administrator jobb
blackboard jur lund
digital mastercard
a capella groups

Matkalkylatorn - Världsnaturfonden WWF

(Tabellen är  capitautsläppen minskat från 8,9 till 4,5 ton koldioxidekvivalenter. Tabell 1 Utsläpp av klimatgaser från halländska anläggningar som ingick i  Gaser från köldmedier påverkar klimatet; Koldioxidekvivalenter räknas i hela EU 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt tabellen nedan:  tala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till Studerar man utsläppen per sektor (figur 2, tabell 1) så har inrikes  I tabellen nedan redovisas nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden, som beräknats 1 Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh  För att beräkna sina utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och av emissionsfaktorer för koldioxid (CO2). källhänvisningar i en tabell i Bilaga 1. Tabell 1.1 Buteljerat vatten fördelat mellan olika förpacknings typer (import ej Figur 4.2 Utsläpp av växthusgaser, angivet i gram koldioxidekvivalenter, för de  De totala fossila utsläppen av koldioxid beräknades till 0,6 Mt CO2e (tabell 2).

Hästsektorns klimatpåverkan - Hushållningssällskapet

Investerings- och driftskostnad för de fyra vanligaste uppgraderingsteknikerna enligt två oberoende källor. För anläggningen med produktion på 250 Nm3/h jämförs endast uppgraderingsteknikerna relativt varandra i form av ekonomiska nyckeltal. .. 4 Tabell 2. Tabell 1. Djurgrupper, antal och slaktåldrar i respektive scenario koldioxidekvivalenter (CO 2-ekv). Det motsvarar ca 6 procent av de växthusgaser som 131 Chapter 2 Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing Executive Summary Radiative forcing (RF)1 is a concept used for quantitative comparisons of the strength of different human and natural växthusgaser i koldioxidekvivalenter.

Om man därutöver räknar in de förslag som regeringen har aviserat i olika propositioner på energi- och klimatområdet under 2006 väntas de årliga utsläppen enligt Energimyndighetens bedömning uppgå till 70,4- Tabell 12.4 är därför kompletterad med den procentuella utsläppsförändringen av den totala mängden växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter. Tabell 12.4 Koldioxidutsläpp år 2010 vid olika skattenivåer, analys av Statens energimyndighet Om den nuvarande unionslagstiftningen tillämpas fullt ut beräknas utsläppen uppgå till 104 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2030, vilket innebär att det krävs ytterligare en minskning på ungefär 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter.